PKN Orlen, PGNiG i organizacje związkowe działające w PGNiG podpisały porozumienie, w którym potwierdzone zostały uprawnienia pracowników po połączeniu obu firm. PKN Orlen podkreślił, że kluczowym elementem zawartego porozumienia jest gwarancja zatrudnienia dla wszystkich pracowników PGNiG.

Jak poinformował we wtorek PKN Orlen, porozumienie podpisane z PGNiG i organizacjami związkowymi tej spółki zakłada 48-miesięczny okres obowiązywania gwarancji zatrudnienia dla pracowników PGNiG oraz 24-miesięczny okres niezmienności dotychczasowych warunków pracy i płacy na niekorzyść pracownika, w tym także miejsca świadczenia pracy.

Strona pracodawcy, jak zaznaczono w komunikacie, zobowiązała się również do zapewnienia finansowania pracownikom PGNiG pakietu medycznego na dotychczasowych lub nie mniej korzystnych niż obecnie zasadach. Na takich samych warunkach koncern zapewni opiekę ubezpieczeniową oraz regulacje wynikające z zapisów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - zapewnił PKN Orlen.

Pod koniec września akcjonariusze PKN Orlen przegłosowali połączenie z PGNiG. Z kolei na początku października akcjonariusze PGNiG zdecydowali o połączeniu z PKN Orlen.

„PKN Orlen, PGNiG i organizacje związkowe działające w PGNiG podpisały porozumienie, w którym potwierdzone zostały uprawnienia pracowników po połączeniu obu firm. Kluczowym elementem zawartego porozumienia jest gwarancja zatrudnienia dla wszystkich pracowników PGNiG” – przekazał we wtorek PKN Orlen.

Koncern zwrócił uwagę, że zawarte porozumienie „to kolejny, niezwykle ważny etap fuzji, który od początku prowadzony jest w dialogu ze stroną społeczną i zachowaniem zasad transparentności”.

„Aby skutecznie rywalizować, a nawet wyprzedzić konkurencję, musimy stale się zmieniać i poszukiwać nowych synergii w biznesie. W tym celu budujemy silny koncern multienergetyczny, który swoją strategię opierać będzie na zróżnicowanych źródłach przychodów. Dlatego połączenie PKN Orlen i PGNiG to dla obu firm szansa na dynamiczny rozwój, którego najważniejszym elementem jest wykwalifikowana i doświadczona kadra” - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie koncernu.

Jak zaznaczył, PKN Orlen chce, aby „unikalne kompetencje pracowników PGNiG były optymalnie wykorzystywane w nowym koncernie”. „Podpisane porozumienie, które wypracowaliśmy wspólnie ze związkami zawodowymi, jest tego gwarantem” - dodał.

Obajtek wskazał, że „w obecnych czasach skuteczna walka o klienta oznacza m.in. gotowość organizacji do elastycznych i szybkich zmian, dostosowywania się do zmieniającej się rzeczywistości”. „My udowadniamy, że można osiągać te cele, prowadząc otwarty dialog ze stroną społeczną i dbając, by proces połączenia firm odbywał się z poszanowaniem praw wszystkich jej pracowników” - oświadczył prezes PKN Orlen.

Prezes PGNiG Iwona Waksmundzka-Olejniczak również podkreśliła, że proces połączenia tej spółki z PKN Orlen „był od początku prowadzony w dialogu ze stroną społeczną i przy założeniu maksymalnej transparentności podejmowanych działań”. „Osiągnięte porozumienie jest wynikiem wielomiesięcznych rozmów i negocjacji oraz pełnego zaangażowania wszystkich uczestników. Wspólnie wypracowaliśmy rozwiązanie, które uwzględnia interes pracowników i potrzeby nowo powstającego koncernu” - dodała.

Według Waksmundzkiej-Olejniczak połączenie PGNiG z PKN Orlen „to odpowiedź na wyzwania, przed którymi stoi branża paliwowo-energetyczna i polska gospodarka”. „Aby im sprostać, konieczne jest utrzymanie, rozwój i efektywne wykorzystanie unikalnych kompetencji pracowników PGNiG. Podpisane porozumienie umożliwia skuteczną realizację tego warunku” - podkreśliła.

Jak ocenił PKN Orlen, połączenie z PGNiG „otwiera nowe możliwości rozwoju dla wykwalifikowanej i doświadczonej kadry, której szczególne kompetencje zawarte są w obszarze poszukiwania i wydobycia węglowodorów, dystrybucji i magazynowania gazu, a także wytwarzania ciepła i energii elektrycznej”.

PKN Orlen podał ponadto, że w zawartym porozumieniu zobowiązał się do prowadzenia dla pracowników PGNiG programów szkoleniowych według najnowszych standardów. Jak zapowiedziano w komunikacie, szkolenia będą dostosowane do potrzeb pracowników, umożliwią ich dalszy rozwój zawodowy oraz podnoszenie kwalifikacji „w nowoczesnym i dynamicznie rozwijającym się koncernie”.

Przejęcie PGNiG to kolejny etap budowy przez PKN Orlen multienergetycznego koncernu, po wcześniejszym przejęciu Grupy Energa oraz Grupy Lotos. (PAP)

mb/ mk/