Jak poinformował we wtorek PKN Orlen, porozumienie podpisane z PGNiG i organizacjami związkowymi tej spółki zakłada 48-miesięczny okres obowiązywania gwarancji zatrudnienia dla pracowników PGNiG oraz 24-miesięczny okres niezmienności dotychczasowych warunków pracy i płacy na niekorzyść pracownika, w tym także miejsca świadczenia pracy.

Strona pracodawcy, jak zaznaczono w komunikacie, zobowiązała się również do zapewnienia finansowania pracownikom PGNiG pakietu medycznego na dotychczasowych lub nie mniej korzystnych niż obecnie zasadach. Na takich samych warunkach koncern zapewni opiekę ubezpieczeniową oraz regulacje wynikające z zapisów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - zapewnił PKN Orlen.

Pod koniec września akcjonariusze PKN Orlen przegłosowali połączenie z PGNiG. Z kolei na początku października akcjonariusze PGNiG zdecydowali o połączeniu z PKN Orlen.

Reklama

„PKN Orlen, PGNiG i organizacje związkowe działające w PGNiG podpisały porozumienie, w którym potwierdzone zostały uprawnienia pracowników po połączeniu obu firm. Kluczowym elementem zawartego porozumienia jest gwarancja zatrudnienia dla wszystkich pracowników PGNiG” – przekazał we wtorek PKN Orlen.

Reklama

Koncern zwrócił uwagę, że zawarte porozumienie „to kolejny, niezwykle ważny etap fuzji, który od początku prowadzony jest w dialogu ze stroną społeczną i zachowaniem zasad transparentności”.

„Aby skutecznie rywalizować, a nawet wyprzedzić konkurencję, musimy stale się zmieniać i poszukiwać nowych synergii w biznesie. W tym celu budujemy silny koncern multienergetyczny, który swoją strategię opierać będzie na zróżnicowanych źródłach przychodów. Dlatego połączenie PKN Orlen i PGNiG to dla obu firm szansa na dynamiczny rozwój, którego najważniejszym elementem jest wykwalifikowana i doświadczona kadra” - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie koncernu.

Jak zaznaczył, PKN Orlen chce, aby „unikalne kompetencje pracowników PGNiG były optymalnie wykorzystywane w nowym koncernie”. „Podpisane porozumienie, które wypracowaliśmy wspólnie ze związkami zawodowymi, jest tego gwarantem” - dodał.

Obajtek wskazał, że „w obecnych czasach skuteczna walka o klienta oznacza m.in. gotowość organizacji do elastycznych i szybkich zmian, dostosowywania się do zmieniającej się rzeczywistości”. „My udowadniamy, że można osiągać te cele, prowadząc otwarty dialog ze stroną społeczną i dbając, by proces połączenia firm odbywał się z poszanowaniem praw wszystkich jej pracowników” - oświadczył prezes PKN Orlen.

Prezes PGNiG Iwona Waksmundzka-Olejniczak również podkreśliła, że proces połączenia tej spółki z PKN Orlen „był od początku prowadzony w dialogu ze stroną społeczną i przy założeniu maksymalnej transparentności podejmowanych działań”. „Osiągnięte porozumienie jest wynikiem wielomiesięcznych rozmów i negocjacji oraz pełnego zaangażowania wszystkich uczestników. Wspólnie wypracowaliśmy rozwiązanie, które uwzględnia interes pracowników i potrzeby nowo powstającego koncernu” - dodała.

Według Waksmundzkiej-Olejniczak połączenie PGNiG z PKN Orlen „to odpowiedź na wyzwania, przed którymi stoi branża paliwowo-energetyczna i polska gospodarka”. „Aby im sprostać, konieczne jest utrzymanie, rozwój i efektywne wykorzystanie unikalnych kompetencji pracowników PGNiG. Podpisane porozumienie umożliwia skuteczną realizację tego warunku” - podkreśliła.

Jak ocenił PKN Orlen, połączenie z PGNiG „otwiera nowe możliwości rozwoju dla wykwalifikowanej i doświadczonej kadry, której szczególne kompetencje zawarte są w obszarze poszukiwania i wydobycia węglowodorów, dystrybucji i magazynowania gazu, a także wytwarzania ciepła i energii elektrycznej”.

PKN Orlen podał ponadto, że w zawartym porozumieniu zobowiązał się do prowadzenia dla pracowników PGNiG programów szkoleniowych według najnowszych standardów. Jak zapowiedziano w komunikacie, szkolenia będą dostosowane do potrzeb pracowników, umożliwią ich dalszy rozwój zawodowy oraz podnoszenie kwalifikacji „w nowoczesnym i dynamicznie rozwijającym się koncernie”.

Przejęcie PGNiG to kolejny etap budowy przez PKN Orlen multienergetycznego koncernu, po wcześniejszym przejęciu Grupy Energa oraz Grupy Lotos. (PAP)

mb/ mk/