MSWiA przygotowuje rozwiązania mające na celu poprawę warunków służby funkcjonariuszy formacji podległych resortowi. Propozycje są na bieżąco omawiane ze związkami - zapewnił resort w poniedziałek. W ubiegłym tygodniu związki zawodowe służb mundurowych zapowiedziały manifestację pod KPRM.

Manifestacja funkcjonariuszy

Manifestacja funkcjonariuszy służb mundurowych przed Kancelarią Premiera jest zaplanowana na środę, 9 listopada. Decyzja w tej sprawie zapadła w ostatni czwartek na posiedzeniu Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Związkowcy domagają się waloryzacji uposażeń na poziomie 20 proc., nie 7,8 proc., jak proponuje rząd. Nie zgadzają się też na przesunięcie realizacji waloryzacji z 1 stycznia 2023 roku na 1 marca 2023 roku.

W poniedziałkowym komunikacie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewniło, że przygotowuje szereg rozwiązań mających na celu poprawę warunków służby funkcjonariuszy formacji podległych resortowi oraz zachęcenie doświadczonych funkcjonariuszy do jak najdłuższego pozostawania w służbie. "Propozycje te są na bieżąco omawiane podczas spotkań z przedstawicielami strony związkowej reprezentującej Policję, Straż Pożarną oraz Straż Graniczną" - wskazał resort.

"Podkreślamy, że nie są prowadzone żadne prace w zakresie zmiany systemu emerytalnego mundurowych. Wszystkie pojawiające się w tej kwestii pogłoski są nieprawdziwe. System emerytalny jest stabilny i nie będzie zmieniany" - zaznaczyło MSWiA.

Waloryzacja uposażeń

Resort podkreślił również, że choć waloryzacja uposażeń w służbach mundurowych podległych MSWiA wejdzie w życie 1 marca 2023 r., to niezależnie od tego w ciągu 10 miesięcy funkcjonariusze otrzymają waloryzację w kwocie przeznaczonej na pełny rok.

Ponadto jedna z propozycji MSWiA przewiduje, że po 15 latach służby należność z tytułu wysługi lat wzrastałaby co roku o dodatkowy 1 proc. "W przypadku stażu powyżej 32 lat kwota ta będzie wliczana do podstawy wymiaru emerytury mundurowej. Świadczenie to będzie powszechne, niezależne od wypłacanego już obecnie świadczenia motywacyjnego" - wyjaśnił resort.

"Wśród propozycji przedstawionych przez MSWiA jest również rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do dodatku stołecznego w Policji o wszystkich funkcjonariuszy pełniących służbę na terenie miasta stołecznego Warszawy. Dodatek ten przyznany zostanie także funkcjonariuszom Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, pełniącym służbę na terenie m.st. Warszawy, w wysokości analogicznej, jak u policjantów" - czytamy w komunikacie.

Dodatek graniczny

Przywrócony również zostanie dodatek graniczny dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy pełnią służbę na wschodniej "zielonej granicy".

Podwyższony też zostanie minimalny próg dodatku funkcyjnego do wysokości 20 proc. podstawy wymiaru tego dodatku. "Na tym rozwiązaniu skorzysta finansowo prawie 10 tys. funkcjonariuszy służb mundurowych podległych MSWiA" - zauważył resort.

"Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej zyskają też na podwyższeniu pomocy mieszkaniowej oraz równoważnika za brak lokalu mieszkalnego do stawek obowiązujących w Straży Granicznej i Policji. Wprowadzona zostanie również coroczna waloryzacja tych świadczeń" - podkreśliło MSWiA.

Ministerstwo podało, że podczas rozmów kierownictwa resortu z przedstawicielami związków zawodowych uzgodniono, że kadeci i podchorążowie w szkołach pożarniczych będą otrzymywali świadczenie pieniężne równe najniższemu uposażeniu w formacji. Według resortu pozwoli to na zachęcenie młodych ludzi do wstępowania w szeregi formacji.

W minionym tygodniu odbyła się seria spotkań związków zawodowych poszczególnych formacji podległych MSWiA z wiceszefem resortu Maciejem Wąsikiem. Po spotkaniach związkowcy pozytywnie wypowiadali się o propozycjach strony rządowej, jednak podkreślali, że zasadniczą sprawą jest waloryzacja. Jak podnosili, jej proponowana wysokość to mniej niż 50 proc. realnej inflacji. Wiceminister Wąsik, pytany w czwartek przez PAP o możliwość podwyższenia waloryzacji uposażeń, odparł, że wydaje się, że "nie ma możliwości zwiększenia budżetu w tym zakresie".(PAP)

Autorka: Agnieszka Ziemska