Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) we wrześniu br. wzrosło o 14,5% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach wzrosło o 2,3% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 1,6% i wyniosło 6 687,81 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym spadło o 0,1% i wyniosło 6 493,8 tys. etatów, podano w komunikacie.

Konsensus rynkowy to 13% wzrostu r/r w przypadku płac i 2,4% wzrostu r/r w przypadku zatrudnienia.

(ISBnews)