W I półroczu 2022 r. z uproszczonej procedury legalizacji zatrudniania na podstawie powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy - poza Ukraińcami - skorzystali obywatele 39 państw. Są wśród nich Rosja i Białoruś, ale też Syria, Iran, Liban, Egipt, Algieria, Nigeria, Kongo, Kamerun. Tak wynika z najnowszych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, do których dotarł DGP.
- Możemy być zdziwieni, że z powiadomień o powierzeniu wykonywania pracy obywatelom Ukrainy korzystają też osoby pochodzące z innych państw, ale przepisy dopuszczają taką możliwość, choć pod pewnymi warunkami. Możliwe też, że jakaś grupa firm bezpodstawnie skorzystała z tej procedury, mimo że zatrudniani przez nie cudzoziemcy nie spełniają warunków. Takie sytuacje aż się proszą o kontrolę - dodaje Michał Wysłocki z Wysłocki Immigration Law Services.