W Radzie Dialogu Społecznego powstaje projekt zmian, który ma zostać dołączony do projektu nowej ustawy o aktywności zawodowej. Związkowcy i pracodawcy chcą gruntownie zreformować w ten sposób krytykowane od lat zasady dysponowania przez kolejne rządy pieniędzmi z Funduszu Pracy (FP).
Determinacja po stronie związków zawodowych i pracodawców jest ogromna, gdyż w ostatnich latach FP stał się dla rządu skarbonką bez dna, która służy do stabilizacji finansów publicznych przez uwzględnienie zebranych tam środków w regule wydatkowej. Z kolei napływające co roku miliardy składek są tak dzielone, że na pierwotny cel, czyli wsparcie dla bezrobotnych, trafia tylko 40 proc. tych pieniędzy, a reszta służy do finansowania świadczeń, które powinny być pokrywane z budżetu.