- W województwie dolnośląskim mamy 640 tys. emerytów i rencistów. 123 tys. seniorów, którzy dostają comiesięczną wypłatę z ZUS jest nadal aktywnych zawodowo. Z tej liczby aż 50 tys. emerytów pracuje na podstawie umowy o pracę, czyli od ich pensji nadal wpływają składki na indywidualne konto emerytalne – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Rok wcześniej pracujących seniorów w naszym regionie było o 6 tysięcy mniej – dodaje.

Rzeczniczka podaje, że przeciętna emerytura na dolnym Śląsku w 2021 roku wynosiła 2661,28 zł, przy średniej emeryturze w kraju 2644,84 zł.

Reklama

Najwyższe emerytury w województwach mazowieckim i śląskim

Najwyższe emerytury są wypłacane w województwach mazowieckim i śląskim. Średnia kwota emerytury na Mazowszu to 2710,64 a na Śląsku to 3078,05 zł.

- Przypominam, że osoby, które już osiągnęły wiek emerytalny, czyli 60 lat kobiety i 65 mężczyźni, przeszły na emeryturę i dalej chcą pracować mogą dorabiać do pieniędzy wypłacanych przez ZUS bez ograniczeń – zapewnia rzeczniczka. - Natomiast osoby, które pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego nie decydują się na przejście na emeryturę tylko dalej pracują – mogą skorzystać z obowiązującej od stycznia 2022 r. ulgi podatkowej dla pracujących seniorów czyli PIT-O – mówi Iwona Kowalska-Matis.

Przeważały kobiety i stanowiły 57,5proc. spośród zatrudnionych seniorów

Wśród pracujących emerytów na koniec ubiegłego roku przeważały kobiety i stanowiły 57,5proc. spośród zatrudnionych seniorów. Ponad 94 proc. to osoby w wieku 60/65 lat i więcej. Średni wiek pracujących emerytów wyniósł 66,9 roku. Dla mężczyzn było to 68,3 roku, dla kobiet – 65,8 roku.

W gronie zatrudnionych emerytów, największą grupą są osoby pracujące na umowę o pracę, stanowią one 38,8 proc. ogółu tej zbiorowości. Osoby prowadzące działalność to 30,4 proc, a osoby pracujące na umowę zlecenie – 26,0 proc.

- Pracownicy w wieku emerytalnym są cenny źródłem wiedzy. Ich doświadczenie sprawia, że pracodawcy bardzo chętnie chcą mieć w swoim składzie taką doświadczoną i dyspozycyjną kadrę – dodaje Kowalska-Matis.

Najwięcej pracujących emerytów w usługach związanych z opieką zdrowotną i pomocą społeczną

Najwięcej pracujących emerytów zatrudnianych jest u płatników świadczących usługi związane z opieką zdrowotną i pomocą społeczną. Stanowią oni ok. 15 proc. pracujących emerytów. Kolejny najczęściej zatrudniający seniorów sektor naszej gospodarki, to działalność związana z obsługą rynku nieruchomości.

Liczba pracujących emerytów w przeliczeniu na 1000 osób pracujących w gospodarce narodowej w kraju wynosi 61. Najwięcej z nich zamieszkuje województwa: zachodniopomorskie (79), śląskie(73), lubuskie (72) oraz łódzkie i dolnośląskie (po 68), najmniej natomiast województwo podkarpackie (43).