Ministerstwo Infrastruktury skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia, zakładającego wzrost stawek tzw. kilometrówki, czyli zwrotu kosztów używania do celów służbowych pojazdów niebędących własnością pracodawcy. Powodem jest wzrost cen paliwa.

Planowaną zmianę ministerstwo uzasadnia wzrastającymi kosztami eksploatacji pojazdów, co spowodowane jest m. in. wzrastającymi cenami paliwa. Jak podkreślono w uzasadnieniu, do ministerstwa trafiły liczne petycje i monity, wzywające do podwyższenia maksymalnych stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdów niebędących własnością pracodawcy, a używanych do celów służbowych.

Jak wzrosłyby kilometrówki?

Zgodnie z projektem, maksymalne stawki "kilometrówki", czyli za przejechanie 1 km wzrosną: z 0,5214 do 0,89 zł dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm sześc., z 0,8358 do 1,038 zł dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm sześc., z 0,2302 do 0,69 zł dla motocykla, oraz z 0,1382 do 0,42 zł dla motoroweru.

W świetle obliczeń i danych przytaczanych przez powyższe podmioty należy wskazać, że wzrastające koszty eksploatacji powodują, że maksymalne stawki "kilometrówki", zawarte w rozporządzeniu z 25 marca 2002 r., nie gwarantują pracownikom zwrotu rzeczywistych kosztów ponoszonych przez nich z tytułu używania własnych pojazdów dla celów służbowych - oceniło Ministerstwo Infrastruktury w uzasadnieniu.(PAP)