Ministerstwo Infrastruktury, które przygotowało projekt nowelizacji ustawy – Prawo lotnicze, szacuje, że wpływy z tego tytułu mają w przyszłym roku wynieść ponad 1,2 mln zł. Tylko dlatego, że do tego egzaminu ma podejść ok. 2 tys. osób z prawie 5 tys. zatrudnionych na polskich lotniskach. W myśl nowelizacji bowiem obowiązkiem przeegzaminowania ze znajomości języka polskiego już w przyszłym roku (przepisy mają wejść w życie od 7 stycznia 2023 r.) mają zostać objęte osoby posiadające upoważnienia do poruszania się w polu manewrowym lotniska, czyli pracownicy zatrudnieni przez zarządzających lotniskami, agenci obsługi naziemnej, przedstawiciele linii lotniczych czy cateringu.
Podstawą do tych zmian ma być rozporządzenie Komisji (UE) 2020/2148 z 8 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie 139/2014 w odniesieniu do bezpieczeństwa dróg startowych i do danych lotniczych, ustanawiające nowe wymagania w zakresie wykazania biegłości językowej (m.in. w zakresie języka angielskiego) dla osób kierującymi pojazdami w polu manewrowym lotniska.