Już w przyszłym roku prawie 5 tys. osób pracujących na lotniskach może zapłacić po 668 zł za egzamin z języka polskiego.

Ministerstwo Infrastruktury, które przygotowało projekt nowelizacji ustawy – Prawo lotnicze, szacuje, że wpływy z tego tytułu mają w przyszłym roku wynieść ponad 1,2 mln zł. Tylko dlatego, że do tego egzaminu ma podejść ok. 2 tys. osób z prawie 5 tys. zatrudnionych na polskich lotniskach. W myśl nowelizacji bowiem obowiązkiem przeegzaminowania ze znajomości języka polskiego już w przyszłym roku (przepisy mają wejść w życie od 7 stycznia 2023 r.) mają zostać objęte osoby posiadające upoważnienia do poruszania się w polu manewrowym lotniska, czyli pracownicy zatrudnieni przez zarządzających lotniskami, agenci obsługi naziemnej, przedstawiciele linii lotniczych czy cateringu.
Podstawą do tych zmian ma być rozporządzenie Komisji (UE) 2020/2148 z 8 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie 139/2014 w odniesieniu do bezpieczeństwa dróg startowych i do danych lotniczych, ustanawiające nowe wymagania w zakresie wykazania biegłości językowej (m.in. w zakresie języka angielskiego) dla osób kierującymi pojazdami w polu manewrowym lotniska.
W myśl unijnych regulacji obowiązek uzyskania certyfikatu biegłości językowej wchodzi w życie od 7 stycznia 2023 r. – w zakresie dotyczącym języka polskiego, a do 2026 r. – w zakresie języka angielskiego. Oznacza to, że w najbliższym czasie personel lotnisk będzie musiał podejść do tych egzaminów dwukrotnie, a w następnych latach z częstotliwością wynikającą z oceny uzyskanej na tym egzaminie. W przypadku uzyskania certyfikatu biegłości językowej na poziomie 4 – należy podejść do egzaminu co cztery lata, w przypadku uzyskania poziomu 5 – co sześć lat, natomiast w przypadku uzyskania poziomu 6 – certyfikat ważny jest dożywotnio. Resort infrastruktury zakłada, że w przypadku przyszłorocznych egzaminów z języka polskiego wszyscy podchodzący do nich pracownicy polskich portów lotniczych uzyskają najwyższą notę, bezterminowo potwierdzającą ich umiejętności językowe. Inaczej będzie w przypadku egzaminów z biegłości w języku angielskim. Ze statystyk Urzędu Lotnictwa Cywilnego, dotyczących zdawalności tego egzaminu wśród pilotów, wynika, że ponad połowa otrzymuje ten certyfikat na poziomie 4, ok. 25 proc. zdających uzyskiwało poziom 5, a tylko 3 proc. poziom 6. Ponad 13 proc. zdających nie przeszło tego egzaminu z pozytywną oceną. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt ustawy skierowany do konsultacji