– Po tylu latach możemy śmiało powiedzieć, że słowo „lodołamacz” nabrało nowego, pozytywnego i ciepłego znaczenia – mówił podczas gali honorującej zwycięzców Jan Zając, prezes POPON. Podkreślił, że lodołamacz – osoba, firma lub instytucja – to wzór do naśladowania i przewodnik po etycznym i wrażliwym społecznie biznesie. Szczególną rolę odgrywają w nim pracodawcy, którzy angażują się w rozwiązywanie problemów osób z niepełnosprawnościami i zmieniają sposób ich postrzegania na rynku pracy. Jednocześnie znajdują w nich dobrych i zaangażowanych pracowników.
W tegorocznej edycji konkursu zostały nagrodzone podmioty z całego kraju, wyłonione w trakcie etapów regionalnych. W kategorii, w której mogły wziąć udział przedsiębiorstwa mające status zakładu pracy chronionej, pierwsze miejsce zajęła firma Naprzód Hospital z Łodzi. Z kolei wśród pracodawców działających na otwartym rynku pracy zwycięzcą okazała się Spółdzielnia Socjalna Multiservice z Myszkowa. W kategorii obejmującej instytucje największe uznanie kapituły konkursu uzyskał szczeciński oddział Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, a w kategorii dotyczącej rehabilitacji społeczno-zawodowej – Zakład Aktywności Zawodowej z Giżycka. Pod względem tworzenia przyjaznej przestrzeni i dostępności cyfrowej pierwsze miejsce zajął Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Natomiast w kategorii „zdrowa firma” tym razem nie został wyłoniony zwycięzca, kapituła zdecydowała się przyznać wyróżnienie przedsiębiorstwu Michelin Polska z Olsztyna.