Uporządkowanie katalogu instrumentów aktywizacji, aby lepiej odpowiadały sytuacji na rynku pracy, oddzielenie statusu bezrobotnego od ubezpieczenia zdrowotnego oraz usprawnienie funkcjonowania powiatowych urzędów pracy (PUP) - takim podstawowym celom ma służyć przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej projekt ustawy o aktywności zawodowej, który właśnie został skierowany do konsultacji. Zaproponowane w nim przepisy mają od 1 stycznia 2023 r. zastąpić obowiązującą ustawę z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 690 ze zm.)

Wsparcie kształcenia