Pracownicy PKN Orlen zamiast podwyżki płac dostaną jednorazowe nagrody w wys. 3 tys. zł

- PKN Orlen osiągnął porozumienie z organizacjami związkowymi, na mocy którego wypłaci nagrody jednorazowe w łącznej kwocie 3000 zł w 2015 r. i zwiększy poziom dwóch dodatków, zamiast podniesienia płac zasadniczych, podała spółka. "Mimo dużej rozbieżności wstępnych stanowisk, podczas kolejnego spotkania negocjacyjnego, pracodawca i przedstawiciele organizacji związkowych działających w PKN Orlen osiągnęli porozumienie w negocjacjach płacowych. Strony ustaliły, że w roku 2015 zamiast wzrostu płac zasadniczych dla wszystkich pracowników pracodawca wypłaci nagrody jednorazowe w łącznej kwocie 3000 zł oraz zwiększy poziom dwóch dodatków, tj. za pracę w systemie równoważnych norm czasu pracy (o 37 zł) oraz składkę podstawową na Pracowniczy Program Emerytalny opłacaną przez pracodawcę (o 30 zł). Obydwa dodatki zwiększą się z dniem 1 lipca 2015 r." - głosi komunikat. Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. Skonsolidowane przychody koncernu sięgnęły w 2014 roku 106,83 mld zł.