​​​​​​
Równocześnie z podaniem o rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę, co ma nastąpić za trzy miesiące, pracownik złożył wniosek o refundację kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze. Czy w takim przypadku pracodawca jest to do tego zobowiązany?