Zgodnie z ogólną zasadą zarówno lekarze podmiotów leczniczych, jak i podmioty medyczne nie mają obowiązku wydawania opinii na wniosek pracodawców. W przypadku odmowy wydania takiej opinii przez placówkę medyczną pracodawca powinien znaleźć lekarza, który odpłatnie przygotuje stosowną opinię, ponieważ wszelkie koszty związane z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy obciążają pracodawcę. Wniosek taki można wysnuć po analizie przepisów kodeksu pracy (dalej: k.p.) i przepisów wykonawczych wydanych do tego aktu prawnego.

Konieczna wiedza medyczna