Trwają konsultacje zarządzeń prezesa NFZ dotyczących podniesienia wyceny świadczeń z zakresu interny, udzielanych na szpitalnych oddziałach ratunkowych, izbach przyjęć oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. To odpowiedź na problemy tych lecznic (zwłaszcza szpitali powiatowych należących do sieci), które po otrzymaniu z Narodowego Funduszu Zdrowia aneksów do umów zaczęły alarmować, że zmiany wycen opracowane przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nie wystarczają na podniesienie płac uprawnionych do tego pracowników. Tymczasem podniesienie wycen miało umożliwić wypłatę podwyżek wynikających z ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1801 ze zm.).
Dlatego zaproponowano, by przyspieszyć prace nad zmianą wycen oddziałów, które zdaniem zarządzających szpitalami pozostają jednymi z najmniej rentownych. Zmiana ta ma zostać wprowadzona dwuetapowo – „roboczo” od 1 października br., a następnie, w formie ostatecznej – od 1 stycznia 2023 r.