W przypadku klęski żywiołowej pracodawcy będą musieli wypłacać swoim pracownikom odpowiednią część minimalnego wynagrodzenia, jeżeli ta sytuacja uniemożliwi im świadczenie pracy w firmie (patrz: infografika). Takie rozwiązanie przewiduje projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej, który przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nowe prawo ma wejść w życie już 1 stycznia 2023 r.
- Regulacja jest wadliwa zarówno z punktu widzenia pracowników, jak i pracodawców. Nie ulega wątpliwości, że klęska żywiołowa może stanowić usprawiedliwioną przyczynę nieobecności w pracy. Niemniej jednak nie istnieją żadne realne powody, aby obciążać pracodawcę obowiązkiem wypłaty wynagrodzenia za ten okres - protestuje Łukasz Bernatowicz, wiceprezes Business Centre Club (BCC).