Związkowcy chcą uczestniczyć w kontrolach prowadzonych przez inspektorów pracy w firmach, w których nie ma wykazów stanowisk i prac wykonywanych w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze.

Dobiegają końce konsultacje społeczne dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o emeryturach pomostowych. Dokument ten zakłada, że inspektorzy będą mieć prawo merytorycznej oceny wykazów stanowisk, na których jest wykonywana praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Jeśli pracownik złoży zasadną skargę, pracodawca na wniosek PIP będzie miał obowiązek wpisania takiego stanowiska do wykazu. Związki zawodowe popierają takie zmiany, ale chcą więcej.
Zdaniem Tadeusza Chwałki, przewodniczącego Forum Związków Zawodowych, konieczne jest wprowadzenie obowiązku powiadamiania ZUS o umieszczeniu pracownika w wykazie osób, za które pracodawca ma obowiązek odprowadzania dodatkowych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. Związkowcy żądają prawa do uczestniczenia w kontroli stanowisk.
– Umieszczenie stanowiska nie będzie dotyczyło jednego czy kilku pracowników, ale całej grupy zawodowej – przekonuje Tadeusz Chwałka.
Z kolei OPZZ chce, aby przedsiębiorcy mieli obowiązek powiadamiania pracowników o umieszczeniu ich w ewidencji osób wykonujących prace uprawniające do emerytury pomostowej. To umożliwi odwoływanie się od negatywnych decyzji pracodawców.
Przedsiębiorcy nie godzą się na zmiany. Zdaniem Henryki Bochniarz, prezydenta Konfederacji Lewiatan, organy inspekcji pracy nie są właściwe do rozstrzygania tego, czy konkretne stanowisko spełnia wymogi przewidziane przez ustawę o emeryturach pomostowych. Tym bardziej że zgodnie z ustawą to pracodawca określa wykaz stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
– W sytuacji spornej właściwym organem do dokonania takiej kwalifikacji jest ZUS, a następnie sąd powszechny – mówi Henryka Bochniarz.
Uwagi do projektu ma także Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. W jej ocenie konieczne jest jego uzupełnienie o wskazanie liczby pracodawców zatrudniających pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Niezbędne jest także wskazanie kosztów dodatkowych kontroli PIP. ZUS wskazał zaś na konieczność doprecyzowania, że prawo skargi do PIP będzie przysługiwać zatrudnionemu także wówczas, gdy jego miejsce pracy nie zostanie uwzględnione przez pracodawcę w wykazie stanowisk, na których są wykonywane prace określone w ustawie o emeryturach pomostowych.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji
Czym się różni emerytura wcześniejsza od pomostowej GazetaPrawna.pl