statystyki

Poradnik: Jaki okres ubezpieczenia chorobowego uprawnia do zasiłku macierzyńskiego

26.02.2015, 07:38; Aktualizacja: 26.02.2015, 09:09

Odpowiadamy na pytania:

  • Kiedy pracodawca musi opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od zlecenia
  • Dlaczego bezpłatny dowóz pracowników nie powinien być oskładkowany
  • Co to jest świadczenie niezrealizowane
  • Czy przedsiębiorca może zawrzeć umowę o pracę ze swoją żoną
  • Jaki okres ubezpieczenia chorobowego uprawnia do zasiłku macierzyńskiego

● Ja i siostra prowadzimy dwie hurtownie. Osoby zatrudnione w jednej firmie w czasie wolnym świadczą dodatkową pracę na podstawie umów-zleceń na rzecz drugiej z nich. Są to rodzajowo inne obowiązki. Składki do ZUS odprowadzane są tylko od umów o pracę. Zastanawiamy się, czy nie powinny być one również odprowadzane od umów-zleceń. Obawiamy się, że w przypadku ewentualnej kontroli z ZUS organ ten zarzuci nam, że nasze zachowanie skierowanie jest na obniżenie składek na ubezpieczenie społeczne. Czy nasze wątpliwości są uzasadnione?

Anna Borysewicz

adwokat

W świetle art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa) za pracownika w rozumieniu tej ustawy uważa się także osobę świadczącą obowiązki na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w angażu, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz zatrudniającego, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Przesłanką decydującą o uznaniu takiej osoby za pracownika w rozumieniu powołanej ustawy systemowej jest to, że – będąc etatowcem związanym stosunkiem pracy z danym zatrudniającym – jednocześnie świadczy na jego rzecz zadania służbowe w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z nim lub inną osobą.

W konsekwencji nawet gdy pracownik zawarł umowę cywilnoprawną z osobą trzecią, to pracę w ramach takiej umowy wykonuje faktycznie dla swojego pracodawcy, jeżeli to pracodawca uzyskuje efekty tej pracy. W takiej sytuacji skutkiem uznania osoby wskazanej w art. 8 ust. 2a ustawy systemowej za pracownika jest objęcie jej obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym, rentowymi, chorobowym i wypadkowym tak jak pracownika (art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy systemowej). Będzie tak nawet wówczas, gdy umowa cywilnoprawna samoistnie nie pociągałaby za sobą skutku w postaci obowiązku podlegania ubezpieczeniu społecznemu w myśl art. 6 ustawy bądź, jak w przypadku umowy agencyjnej czy zlecenia, osoba taka na skutek przepisów o zbiegu tytułów ubezpieczenia (art. 9 ust. 1 ustawy) nie podlegałaby ubezpieczeniu z tytułu umowy cywilnoprawnej w związku z wynikającym z przepisów tej ustawy prymatem ubezpieczenia pracowniczego. Analogicznie uznał Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z 3 grudnia 2014 r., sygn. akt II UK 74/14.

Biorąc pod uwagę stanowisko SN, czytelniczka i jej siostra powinny zatem odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne także od umów-zleceń zawartych przez podwładnych z jedną z hurtowni, niezależnie od składek odprowadzanych od ich angaży zawartych z drugą firmą.

Podstawa prawna


Pozostało jeszcze 75% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane