statystyki

Poradnik: Jaki okres ubezpieczenia chorobowego uprawnia do zasiłku macierzyńskiego

26.02.2015, 07:38; Aktualizacja: 26.02.2015, 09:09

Odpowiadamy na pytania:

  • Kiedy pracodawca musi opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od zlecenia
  • Dlaczego bezpłatny dowóz pracowników nie powinien być oskładkowany
  • Co to jest świadczenie niezrealizowane
  • Czy przedsiębiorca może zawrzeć umowę o pracę ze swoją żoną
  • Jaki okres ubezpieczenia chorobowego uprawnia do zasiłku macierzyńskiego

● Ja i siostra prowadzimy dwie hurtownie. Osoby zatrudnione w jednej firmie w czasie wolnym świadczą dodatkową pracę na podstawie umów-zleceń na rzecz drugiej z nich. Są to rodzajowo inne obowiązki. Składki do ZUS odprowadzane są tylko od umów o pracę. Zastanawiamy się, czy nie powinny być one również odprowadzane od umów-zleceń. Obawiamy się, że w przypadku ewentualnej kontroli z ZUS organ ten zarzuci nam, że nasze zachowanie skierowanie jest na obniżenie składek na ubezpieczenie społeczne. Czy nasze wątpliwości są uzasadnione?

Anna Borysewicz

adwokat

W świetle art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa) za pracownika w rozumieniu tej ustawy uważa się także osobę świadczącą obowiązki na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w angażu, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz zatrudniającego, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Przesłanką decydującą o uznaniu takiej osoby za pracownika w rozumieniu powołanej ustawy systemowej jest to, że – będąc etatowcem związanym stosunkiem pracy z danym zatrudniającym – jednocześnie świadczy na jego rzecz zadania służbowe w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z nim lub inną osobą.

W konsekwencji nawet gdy pracownik zawarł umowę cywilnoprawną z osobą trzecią, to pracę w ramach takiej umowy wykonuje faktycznie dla swojego pracodawcy, jeżeli to pracodawca uzyskuje efekty tej pracy. W takiej sytuacji skutkiem uznania osoby wskazanej w art. 8 ust. 2a ustawy systemowej za pracownika jest objęcie jej obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym, rentowymi, chorobowym i wypadkowym tak jak pracownika (art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy systemowej). Będzie tak nawet wówczas, gdy umowa cywilnoprawna samoistnie nie pociągałaby za sobą skutku w postaci obowiązku podlegania ubezpieczeniu społecznemu w myśl art. 6 ustawy bądź, jak w przypadku umowy agencyjnej czy zlecenia, osoba taka na skutek przepisów o zbiegu tytułów ubezpieczenia (art. 9 ust. 1 ustawy) nie podlegałaby ubezpieczeniu z tytułu umowy cywilnoprawnej w związku z wynikającym z przepisów tej ustawy prymatem ubezpieczenia pracowniczego. Analogicznie uznał Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z 3 grudnia 2014 r., sygn. akt II UK 74/14.

Biorąc pod uwagę stanowisko SN, czytelniczka i jej siostra powinny zatem odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne także od umów-zleceń zawartych przez podwładnych z jedną z hurtowni, niezależnie od składek odprowadzanych od ich angaży zawartych z drugą firmą.

Podstawa prawna


Pozostało 75% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane