Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców. Jak pan go ocenia?
Pozytywnie oceniam próbę wyodrębnienia zasad dotyczących zatrudniania cudzoziemców z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do osobnego aktu prawnego, co ułatwi pracodawcom znajdowanie odpowiednich przepisów i orientację w nich. Przepisy projektu napisane są ponadto w sposób nieco prostszy i lepiej usystematyzowany niż te w obowiązującej ustawie.