Od 1 stycznia 2023 r., a potem od lipca, znacznie wzrośnie minimalne wynagrodzenie. Naszej firmy na to nie stać, a nie chcemy przeprowadzać zwolnień. Dlatego planujemy obniżyć wymiar etatu pracownikom np. do 5/7 etatu, wręczając im na koniec września wypowiedzenia zmieniające. Nie ulegną zmianie zakresy obowiązków pracowniczych. Czy jest to dopuszczalne? Czy pracownicy będą mogli skutecznie zakwestionować wypowiedzenia?
Przepisy o wypowiadaniu umów o pracę stosuje się także do wypowiadania warunków pracy i płacy. Takie wypowiedzenie uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki. W razie odmowy przyjęcia zaproponowanych warunków pracy lub płacy umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia.