Jednym z wykroczeń przeciwko prawom pracownika jest nieudzielenie pracownikowi przysługującego mu urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawne jego obniżenie. Jednak naruszenie terminu udzielenia urlopu zaległego i udzielenie go w terminie późniejszym nie jest równoznaczne z nieudzieleniem urlopu zaległego w ogóle lub z obniżeniem należnego wymiaru urlopu. Wydaje się zatem, że nie ma podstaw do postawienia pracodawcy zarzutu popełnienia wykroczenia. Złośliwe lub uporczywe nieudzielanie urlopu zaległego w terminie może być jednak podstawą sformułowania zarzutu popełnienia przestępstwa. Wniosek taki można wysnuć z analizy obowiązujących przepisów.

Nie można się zrzec urlopu