Pensje ukraińskich migrantów w Polsce wynoszą średnio 541 euro netto miesięcznie (ok. 2,5 tys. zł), a w Niemczech - 1467 euro (ok. 6,9 tys. zł). Takie wnioski płyną z raportu specjalnego - „Uchodźcy z Ukrainy - aktywizacja zawodowa w Polsce i Niemczech”, przygotowanego przez Platformę Migracyjną EWL oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że wojenni uciekinierzy najczęściej przyjeżdżają do naszego kraju w wyniku postrzegania Polski jako największego kraju sąsiadującego na Zachodzie. Natomiast za najczęstszy powód wyboru Niemiec wskazują to, że jest to jeden z najbardziej rozwiniętych krajów UE, a to wpływa na większe możliwości podjęcia zatrudnienia (co podaje 22 proc. respondentów) niż w Polsce (14 proc.). Wyniki badania wskazują również, że większość pracujących uchodźców w Niemczech (73 proc.) oraz niemal dwie trzecie w Polsce (64 proc.) zamierza wrócić do Ukrainy.
ikona lupy />
Uchodźcy w Polsce / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe