– W pierwszej kolejności niezbędne jest ustalenie ustawodawstwa, które jest właściwe dla danej osoby – wyjaśnia Beata Pieniążek-Osińska z Biura Komunikacji Społecznej Centrali NFZ. Zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego możliwe jest bowiem podleganie w tym samym czasie ustawodawstwu wyłącznie jednego państwa członkowskiego UE/EFTA. W przypadku Polaków takiej oceny dokonuje ZUS.
– Zainteresowani ubezpieczeniem na Słowacji muszą się jednak liczyć z tym, że zakład w przypadku wątpliwości może zwrócić się do swojego tamtejszego odpowiednika o wyjaśnienie sprawy – tłumaczy Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, członek rady nadzorczej ZUS.