Zgodnie z nimi największym powodzeniem wśród kandydatów będą cieszyć się oferty związane z energetyką. W ocenie respondentów sektor ten wyróżniają m.in. wysokie wynagrodzenia i bezpieczeństwo zatrudnienia. Druga w kolejności jest branża motoryzacyjna. Tutaj przyciągają możliwości udziału w szkoleniach i rozwój kariery. Badani spodziewają się też interesujących zadań i dobrej atmosfery pracy.

Trzecie miejsce zajmuje branża surowcowo-paliwowa. W tym przypadku doceniana jest stabilność finansowa firm i silne kierownictwo.

W sondażu wzięło udział ponad 9 tysięcy Polaków.