Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w styczniu w porównaniu z tym samym czasem sprzed roku średnia płaca w firmach zatrudniających powyżej 9 osób wyniosła 3942 złote 79 groszy brutto, czyli była wyższa o 3,6 procent niż przed rokiem 

Biorąc pod uwagę styczniowy spadek cen, który liczony rok do roku wyniósł 1,3 procent, realnie wzrost wynagrodzeń jest większy. 

Z danych GUS wynika poza tym, że firmy tworzą nowe miejsca pracy. W ubiegłym miesiącu zatrudnienie w przedsiębiorstwach wyniosło ponad 5 milionów 570 tysięcy osób, czyli było o 1,2 procent wyższe niż w tym samym czasie 2014 roku.