Wzrost świadczeń rodzinnych dla osób na urlopach wychowawczych. Proponuje to Platforma Obywatelska. Klub złożył w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Jak tłumaczyła podczas konferencji prasowej posłanka Marzena Okła-Drewnowicz, świadczenia mają one wzrosnąć o 200 złotych na każde urodzone dziecko. W przypadku sprawowania opieki nad dwójką dzieci, świadczenie to będzie wynosiło 600 złotych, kiedy będzie to troje dzieci do lat pięciu, świadczenie będzie wynosiło 800 złotych.

Obecnie świadczenie rodzinne, które dostają osoby będące na urlopach wychowawczych wynosi 400 złotych. Marzena Okła-Drewnowicz wyjaśnia, że dla rodzin z jednym dzieckiem finansowanie to pozostanie na obecnym poziomie. Wyjaśniła, że kiedy matka będzie na urlopie wychowawczym i w tym czasie urodzi kolejne dziecko, jej dotychczasowe świadczenie rodzinne będzie podwyższone automatycznie.

Posłanka poinformowała, że szacunkowy koszt wprowadzenia ustawy to 46 milionów złotych rocznie.