Protesty
Według szacunków zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej każdy dzień strajku kosztował firmę ok. 30 mln zł. Aby złagodzić skutki protestu i poprawić wynik przedsiębiorstwa, strona związkowa zobowiązała się, że załoga bez dodatkowego wynagrodzenia będzie odpracowywała strajk w wolne soboty.
Tymczasem eksperci zwracają uwagę, że takie rozwiązanie może być zastosowane wtedy, gdy związki przyznają, iż strajk został zorganizowany niezgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych z 23 maja 1991 r (Dz.U. z 1991 r. nr 55, poz. ze zm.)
– Górnicy będą mogli przychodzić do pracy w dni wolne i nie pobierać za to dodatkowego wynagrodzenia tylko wówczas, gdy strona związkowa uzna, że akcja strajkowa była nielegalna. W takiej sytuacji nie ma bowiem ryzyka, że pracujący wpadną w nadgodziny – podkreśla prof. Arkadiusz Sobczyk, radca prawny Kancelaria Sobczyk i Wspólnicy. – Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy nie pomniejsza bowiem nominału godzin, jakie w ramach pełnego wymiaru czasu pracy należy przepracować w ciągu miesiąca – dodaje prof. Sobczyk.
Sytuacja skomplikuje się, jeśli działacze związkowi będą się upierać, że strajk był legalny. Bowiem zgodnie z art. 130 par 3. kodeksu pracy wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym ulega obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności. Tymczasem nieobecność na stanowisku w czasie legalnego protestu jest usprawiedliwiona. W takim przypadku przychodzenie górników do pracy w sobotę musi być potraktowane jako wykonywanie obowiązków w godzinach nadliczbowych. A za te – zgodnie z art. 1511 k.p. – należy wypłacić dodatek.
– Pracującym w wolne soboty należy się 50-proc. dodatek. Stanowi on element wynagrodzenia i nie ma możliwości, by górnicy zrzekli się dobrowolnie prawa do tej części pensji – informuje Grzegorz Orłowski, radca prawny Kancelaria Patulski, Orłowski, Walczak.
Eksperci zwracają też uwagę, że związkom trudno będzie się przyznać, że ich działania były nielegalne. Przyznanie się do tego otwierałoby władzom JSW możliwość łatwego dochodzenia odszkodowań za powstałe straty.