Udzielenie a wykorzystanie

Z art. 168 kodeksu pracy wynika, że urlop niewykorzystany w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 k.p. należy pracownikowi udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. Czy ta zasada oznacza, że urlop na żądanie powinien być udzielony tak, aby pracownik mógł go wykorzystać w całości do końca września?