Do konsultacji skierowano właśnie projekt nowelizacji rozporządzenia z 23 listopada 2021 r. (Dz.U. poz. 2253 i 1487), który ma zwiększyć ceny jednostkowe porady, wizyty albo sesji dla poszczególnych świadczeń udzielanych w pilotażu. Wynika to, jak tłumaczą jego autorzy, ze wzrostu kosztów związanego z wejściem w życie przepisów ustawy z 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1352).
Proponowane stawki wynoszą: