156 zł za sesję psychoterapii indywidualnej, 403 zł za sesję psychoterapii rodzinnej – resort zdrowia podwyższa wyceny usług oferowanych w programie pilotażowym dla dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin.

Do konsultacji skierowano właśnie projekt nowelizacji rozporządzenia z 23 listopada 2021 r. (Dz.U. poz. 2253 i 1487), który ma zwiększyć ceny jednostkowe porady, wizyty albo sesji dla poszczególnych świadczeń udzielanych w pilotażu. Wynika to, jak tłumaczą jego autorzy, ze wzrostu kosztów związanego z wejściem w życie przepisów ustawy z 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1352).
Proponowane stawki wynoszą:
  • porada lekarska diagnostyczna oraz terapeutyczna – 216 zł (obecnie to 180 zł);
  • porada lekarska – 108 zł (obecnie 90 zł);
  • porada psychologiczna diagnostyczna, porada psychologiczna, sesja psychoterapii indywidualnej, sesja psychoedukacji – 156 zł (obecnie 130 zł);
  • sesja psychoterapii rodzinnej oraz grupowej – 403 zł (obecnie 336 zł).
Na ich podstawie rozliczane będą świadczenia udzielane po 30 czerwca 2022 r.
Pilotaż ruszył w grudniu zeszłego roku, a ma potrwać do końca czerwca 2023 r. Na mocy nowelizacji rozporządzenia z lipca br. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1487) dołączyły do niego dwie kolejne placówki, co oznacza, że bierze w nim udział 12 ośrodków. Można się do nich zgłosić bez skierowania. Pierwsza porada lub wizyta powinna być udzielona już w ciągu siedmiu dni roboczych od zgłoszenia. Czas trwania terapii ma być dostosowany do pacjenta. Może wynieść nawet ponad 12 tygodni. Leczenie finansuje NFZ.
Przypomnijmy, to już kolejna korekta stawek przewidzianych w pilotażu. Pierwotnie zaproponowane (90 zł za poradę lub wizytę diagnostyczną, 60 zł za poradę lub wizytę terapeutyczną, po 110 zł za sesję psychoterapii indywidualnej, rodzinnej oraz grupowej i 80 zł za sesję psychoedukacji) eksperci uznali za zbyt niskie, szczególnie w zestawieniu z cenami podobnych usług na rynku prywatnym. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach