Najwięcej pieniędzy pochłonie wypłata 13. emerytur oraz renty socjalnej, bo chociaż pierwotnie fundusz miał służyć wspieraniu osób niepełnosprawnych i ich rodzin, to bardzo szybko stał się dla rządu funduszem, z którego można pokrywać koszty innych zadań, które nie mają nic wspólnego z jego podstawowym celem. W efekcie dopiero trzecią pod względem wysokości zaplanowanych środków pozycję w jego planie finansowym zajmuje tzw. 500+ dla osób niepełnosprawnych.
Trochę więcej pieniędzy niż w br. będzie przeznaczonych na programy realizowane przez resorty, głównie Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach których samorządy mogą otrzymać pieniądze na świadczenie usług opieki wytchnieniowej, asystenta osoby niepełnosprawnej oraz na tworzenie centrów opiekuńczo-mieszkalnych.