Zgodnie z zapowiedzią wiceministra Stanisława Szweda na naszych łamach (pisaliśmy o tym: „Kary za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców mają być dotkliwe”, DGP nr 127/2022) Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało projekt, który ma ułatwić i przyśpieszyć zatrudnienie obcokrajowców. Właśnie trafił do konsultacji.
Projektowana ustawa przewiduje pełną elektronizację procedur oraz wykorzystanie systemów informatycznych do monitoringu zezwoleń i oświadczeń. Zmieni też zasady udzielania zgód. W pierwszej kolejności będą wydawane zezwolenia na pracę dla tych cudzoziemców, których firma chce zatrudnić na podstawie umowy o pracę. Uzyskają je tylko ci, którym pracodawca zaoferuje nie mniej niż jedną czwartą pełnego wymiaru czasu pracy w miesiącu. Ma to ograniczyć nadużycia polegające na deklarowaniu zaniżonego czasu pracy w celu zaniżenia kosztów – argumentuje MRiPS.