Pełna elektronizacja procedur, likwidacja testu rynku pracy, stopniowanie kar za nielegalne powierzenie pracy – to tylko niektóre zmiany zawarte w projekcie ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców.

Zgodnie z zapowiedzią wiceministra Stanisława Szweda na naszych łamach (pisaliśmy o tym: „Kary za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców mają być dotkliwe”, DGP nr 127/2022) Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało projekt, który ma ułatwić i przyśpieszyć zatrudnienie obcokrajowców. Właśnie trafił do konsultacji.
Projektowana ustawa przewiduje pełną elektronizację procedur oraz wykorzystanie systemów informatycznych do monitoringu zezwoleń i oświadczeń. Zmieni też zasady udzielania zgód. W pierwszej kolejności będą wydawane zezwolenia na pracę dla tych cudzoziemców, których firma chce zatrudnić na podstawie umowy o pracę. Uzyskają je tylko ci, którym pracodawca zaoferuje nie mniej niż jedną czwartą pełnego wymiaru czasu pracy w miesiącu. Ma to ograniczyć nadużycia polegające na deklarowaniu zaniżonego czasu pracy w celu zaniżenia kosztów – argumentuje MRiPS.
Dodatkowo urzędnicy sprawdzą, czy proponowane cudzoziemcowi wynagrodzenie będzie porównywalne do pensji wskazanych w innych ofertach pracy na danym terenie. Jeżeli będzie ono za niskie, pracodawca nie otrzyma zgody na zatrudnienie obcokrajowca. Przesłanką odmowy wydania zezwolenia będą również zaległości firmy w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne za okres przekraczający dwa miesiące.
Projekt przewiduje także wprowadzenie zasady, że wymiar kary za nielegalną pracę powinien być proporcjonalny do liczby cudzoziemców, którym ją powierzono. MRiPS wskazuje, że obecnie kary grzywny nakładane przez sądy są wymierzane w dolnych granicach nawet w przypadkach, gdy pracodawca powierzał pracę nielegalnie dużej grupie cudzoziemców przez długi okres. Resort liczy, że nowe rozwiązanie będzie bardziej dotkliwe i zniechęci do takich nadużyć.
Zlikwidowany ma też zostać test rynku pracy. Polega on na sprawdzeniu, czy są bezrobotni, którzy mogliby podjąć pracę, jeżeli nie ma, cudzoziemiec może otrzymać zgodę na jej wykonywanie w Polsce. Zdaniem resortu rodziny przy obecnym poziomie bezrobocia jest to zbędny biurokratyczny obowiązek. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt przesłany do konsultacji