Alokację przewidziano w projekcie nowelizacji uchwały w sprawie ustanowienia Programu wsparcia oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży na lata 2022–2023, której założenia wpisano do wykazu prac legislacyjnych rządu.
Pierwotnie, w uchwale z 31 grudnia 2021 r., w programie przewidziano 80 mln zł rozłożone na dwa lata, czyli 40 mln zł rocznie. Pieniądze te miały trafić do placówek udzielających stacjonarnych świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży, wybranych przez ministra zdrowia w drodze konkursu. Cele to m.in. poprawa standardów opieki i jakości leczenia, zwiększenie dostępności do niego, a także skrócenie czasu i kosztów hospitalizacji pacjentów. Jak jednak się okazuje, choć program przyjęto ponad dziewięć miesięcy temu, przedłuża się etap ustalania zasad naboru wniosków. Cała przewidziana kwota zostanie więc przesunięta na przyszły rok. Zdaniem autorów projektu pozwoli to w pełni wykorzystać pieniądze przez wybrane w konkursie lecznice. Natomiast w tym roku wnioskodawcy zostaną zobowiązani do zaplanowania zadań bezkosztowych (np. wyboru wykonawców), a całość wydatków finansowych powinna być zaplanowana na 2023 r.