Potrzeba zmiany to konsekwencja nowelizacji ustawy zaopatrzeniowej z 12 maja 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1115), która weszła w życie 10 czerwca br. Zmieniła ona m.in. warunki nabywania uprawnień emerytalnych przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (i dawnej Służby Celnej). W efekcie przy ubieganiu się o emeryturę policyjną przez te osoby nie jest już wymagany warunek wykonywania przez okres co najmniej pięciu lat zadań o charakterze policyjnym. W związku z tym zaszła potrzeba uchylenia przepisu rozporządzenia, który określa dokument potwierdzający posiadanie takiego stażu.
Przypomnijmy, że osoby, które przed 10 czerwca 2022 r. z powodu nieposiadania wymaganego przepisami okresu nie mogły nabyć prawa do emerytury policyjnej, a obecnie po likwidacji tego warunku spełniają przesłanki do jej nabycia, powinny wystąpić z wnioskiem o ustalenie prawa do tego świadczenia. Dotyczy to osób zwolnionych i tych, którym stosunek służby został przekształcony albo wygasł po 3 marca 2015 r. oraz nie mają ustalonego prawa do emerytury z systemu powszechnego.