Paweł Leśniak - specjalista do spraw ubezpieczeń mówi, że najczęściej prawo do świadczeń zdrowotnych tracą członkowie rodzin. Każdy pracujący może zgłosić do ubezpieczenia członków rodziny, np. dzieci czy współmałżonka.

W przypadku, gdy członek rodziny podejmują pracę i jest zgłaszany przez swego pracodawcę to automatycznie zostaje wyrejestrowany z ubezpieczenia członka rodziny. W przypadku zakończenia swojej pracy te osoby nie wracają z powrotem do systemu jako członkowie rodzin.
Według danych NFZ, 7,5 procent pacjentów świeci się w systemie eWUŚ na czerwono, czyli nie ma prawa do świadczeń.