Wysokość odprowadzanych składek za pracowników uzależniona jest od wysokości przychodu ze stosunku pracy. Od wysokości odprowadzanych składek zależy wysokość świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Dlatego ZUS ma prawo – co bywa niekiedy kwestionowane przez ubezpieczonych i płatników – kontrolować, czy wynagrodzenie ubezpieczonego rzeczywiście zostało prawidłowo ustalone. Zakład bierze pod uwagę różne okoliczności sprawy przy ocenie sprawy. Nie bez znaczenia jest np. region, w którym pracuje osoba, której wynagrodzenie zakwestionowano. Nie sposób jednak dokładnie wskazać, jakimi kryteriami kieruje się ZUS przy ocenie „adekwatności” wynagrodzenia.

Możliwe wyłudzenia