Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie transportu towarów zamierzał wypłacać kierowcom wykonującym zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych ekwiwalenty na poczet kosztów korzystania z pryszniców i toalet oraz kosztów prania i suszenia odzieży. Podlegałyby one proporcjonalnemu zmniejszeniu w zależności od tego, przez jaką część miesiąca pracownik realizowałby zadania służbowe.
Firma miała jednak wątpliwości, czy wspomniane ekwiwalenty należy wliczać do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Dlatego wystąpiła do ZUS z wnioskiem o interpretację przepisów. W swoim stanowisku wskazywała, że składki od takich wypłat nie powinny być odprowadzane. Powoływała się przy tym na par. 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (t.j. Dz.U. 2022 poz. 449). Zgodnie z tym przepisem podstawy wymiaru nie stanowi m.in. wartość świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bhp oraz ekwiwalenty za te świadczenia, a także ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej. W ocenie wnioskodawcy pranie i suszenie są w tym wypadku niezbędne, żeby spełnić warunki bhp. I podobnie jak ekwiwalent za korzystanie z pryszniców i toalet (także związany z kwestiami bhp) nie powinien stanowić podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.