DGP dotarł do uzasadnienia wyroku WSA w Warszawie, opisywanego już na naszych łamach („Usuwanie informacji utrudniłoby pracodawcom przeciwdziałanie dyskryminacji”, DGP nr 153/2022), który może mieć ogromne znaczenie dla wszystkich pracodawców prowadzących procesy rekrutacyjne. W pierwszym i przełomowym orzeczeniu warszawski sąd administracyjny nie zgodził się bowiem z prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), który oczekuje, aby dane kandydatów, którzy nie otrzymali propozycji zatrudnienia, były niezwłocznie usuwane z akt i systemów informatycznych pracodawców.