Komisarz odpowiedzialna za zatrudnienie i sprawy społeczne Marianne Tyssen podkreśliła, że uruchomienie miliarda euro ma szczególnie pomóc krajom, które nie mają wystarczających środków na finansowanie programów zmniejszania bezrobocia wśród ludzi młodych. Bez pracy pozostaje ich w Europie ponad 5 milionów. Komisarz Tyssen zapewniła że, Komisja - aby nie obciążać krajowych budżetów - będzie wypłacać pieniądze awansem na finansowanie zgłoszonych programów.

Państwa natomiast zobowiązane będą zapewnić skuteczność podejmowanych działań. Jeśli przekazane kwoty zostaną źle wydane, Komisja zażąda ich zwrotu. Komisarz apelowała do państw członkowskich o szybkie zatwierdzenie propozycji Komisji. Polska może otrzymać w tym roku na ten cel 75 milionów euro. Europosłanki Danuta Jazłowiecka i Krystyna Łybacka apelowały o stworzenie systemu wysokiej jakości staży i szkoleń dla ludzi młodych, które byłyby finansowane z europejskich pieniędzy.