Od lipca osoby zajmujące się dorosłym niepełnosprawnym członkiem rodziny będą mogły – tak jak rodzice dzieci z uszczerbkiem na zdrowiu – ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło wczoraj założenia do zmian w zasadach przyznawania pomocy dla osób rezygnujących z pracy, aby zajmować się niepełnosprawnym członkiem rodziny. To efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 października 2014 r. (sygn. akt K 38/13), który uznał, że zróżnicowanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego ze względu na moment powstania niepełnosprawności jest niezgodne z ustawą zasadniczą.
Obecnie opiekujący się osobami, które doznały uszczerbku na zdrowiu zanim ukończyły 18 lub 25 lat (jeżeli było to w trakcie nauki), a więc głównie rodzice mający niepełnosprawnych potomków, mają prawo do wynoszącego 1,2 tys. zł miesięcznie świadczenia pielęgnacyjnego i to niezależnie od osiąganych dochodów. Pozostali (opiekujący się osobami, których niepełnosprawność powstała później) mogą ubiegać się o specjalny zasiłek opiekuńczy, ale wynosi on 520 zł i jest uzależniony od kryterium dochodowego (664 zł na osobę w rodzinie).