Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku informatyk został w tym roku udzielony urlop wypoczynkowy zgodnie z planem opracowanym w grudniu 2021 r. Pracodawca jednak zapomniał, że w tym samym czasie, gdy informatyk będzie wypoczywał, w firmie mają być wdrożone nowe rozwiązania informatyczne. Czy w takim przypadku można uznać, że zachodzi okoliczność nieprzewidziana, uzasadniająca odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego?
Pracownik ma prawo do 20 lub 26 dni urlopu, co bezpośrednio wynika z przepisów kodeksu pracy. Przepisy szczególne mogą przewidywać urlopy dodatkowe dla określonych grup. Korzystanie przez pracowników z urlopów wypoczynkowych może się jednak wiązać z trudnościami organizacyjnymi po stronie pracodawcy. Aby je zminimalizować, przepisy przewidują dwa tryby udzielania urlopów wypoczynkowych – zgodnie z planem urlopów lub po porozumieniu z pracownikiem.