Pracownik uskarżał się na ból, więc przeniesiono go na inne stanowisko. Jednak wykonując tę pracę, również zgłaszał dolegliwości. Nie mamy innych stanowisk tego rodzaju o jeszcze lżejszym charakterze, pracownik nie ma zaś kwalifikacji, aby wykonywać pracę w administracji przedsiębiorstwa. Nie mieliśmy więc wyboru i wręczyliśmy mu oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę. Pracownik złożył odwołanie do sądu, wnosząc o bezskuteczność wypowiedzenia. Twierdzi, że zwolnienie było bezprawne, bo co prawda odczuwał dolegliwości, ale to nie może być podstawą do zwolnienia. Czy sąd może uznać jego odwołanie?
W opisywanej sytuacji na szczególną uwagę zasługuje art. 45 kodeksu pracy (dalej: k.p.). Przewiduje on dwie przesłanki odwołania się pracownika od wypowiedzenia, a mianowicie: