Rzecznik praw obywatelskich rozważa wystąpienie z tzw. pośrednią inicjatywą ustawodawczą w tej sprawie lub skierowanie do Sądu Najwyższego wniosku o podjęcie uchwały, która wyjaśniłaby regulacje budzące wątpliwości. Tak wynika z wystąpienia Stanisława Trociuka, zastępcy RPO, do Katarzyny Łażewskiej-Hrycko, głównego inspektora pracy (GIP).

Rażące naruszenia