Analizując wyniki badania Global Entrepreneurship Monitor 2013 można zauważyć pewną ciekawą tendencję: na ogół im wyższy poziom rozwoju gospodarczego kraju, tym mniej osób wskazuje własną firmę jako dobrą ścieżkę kariery.
Postrzeganie przedsiębiorczości jako dobrej ścieżki kariery w wybranych krajach europejskich w 2013 roku (proc. wskazań) / Media

W Polsce odsetek osób postrzegających prowadzenie własnego biznesu jako dobrą ścieżkę kariery wyniósł około 67%, a więc znacznie więcej niż wynosi średnia dla całej Unii Europejskiej (blisko 57%).

W całkiem dobrze rozwiniętej pod względem ekonomicznym Holandii odsetek takich osób jest najwyższy spośród badanych krajów i wynosi blisko 80%. Z kolei na Słowacji, gdzie poziom rozwoju gospodarczego jest niższy, liczba takich wskazań była dużo mniejsza (poniżej 50%).