Tak, takie premie mogą być zwolnione ze składek na ZUS, ale tylko w części przypadającej za okresy pobierania zasiłków. Natomiast za pozostałe okresy świadczenia pracy premie te podlegają pełnemu oskładkowaniu jak każdy inny przychód ze stosunku pracy.

Przychód podatkowy