Od 1 kwietnia zmienią się stawki składek płaconych przez pracodawców na ubezpieczenie wypadkowe.
Resort pracy skierował do konsultacji społecznych projekt nowelizacji rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. z 2013 r. poz. 878).
W stosunku do obowiązującej regulacji tę samą kategorię ryzyka i tę samą stopę procentową składki zachowa 28 grup działalności. Wzrost kategorii ryzyka i wzrost stopy procentowej składki dotyczy 8 grup, natomiast w przypadku 28 grup efektem zmiany kategorii ryzyka będzie obniżenie stopy procentowej. Mniejsze składki zapłacą m.in. przedsiębiorcy z grup działalności zajmujących się wydobywaniem węgla kamiennego i brunatnego. Dla nich stopa składki spadnie z 3,86 do 3,33 proc.
Od kwietnia zmniejszy się też wysokość składki wypadkowej dla płatników zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz dla płatników składek niepodlegających wpisowi do rejestru REGON. W ich wypadku składka wynosi 50 proc. najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności. Po zmianach najwyższa stopa będzie wynosić 3,60 proc. (zamiast obecnej 3,86 proc.), a to oznacza, że mikro firmy zapłacą składkę w wysokości 1,80 proc.
Od 1 kwietnia wzrosną natomiast składki dla pracodawców zaliczanych do grupy – rybactwo. W ich przypadku ubezpieczenie wzrośnie z 1,47 do 2,00 proc.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji