Zasady postępowania z zagranicznymi zwolnieniami lekarskimi są w pewnym stopniu odmienne od tych rządzących zwolnieniami z polskich placówek. Dlatego istotne jest, aby obie strony stosunku pracy wiedziały, jakie wymogi powinny spełniać, pod jakimi warunkami pracownik jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego, a także czy jest możliwe skontrolowanie chorego pracownika.

Elektronicznie? Nie w tym przypadku