Pracodawcy dostrzegają potrzebę wprowadzenia nowych przepisów i pozytywnie oceniają kierunek zaproponowanych zmian. Postulują jednak m.in. doprecyzowanie zasad ogłoszenia strajku (związki powinny zadbać, by było ono skuteczne) oraz tworzenia protokołów rozbieżności w razie braku porozumienia na etapie rokowań lub mediacji. Najczęściej zwracają jednak uwagę na konieczność precyzyjnego określenia spraw, które mogą być przedmiotem sporu zbiorowego, bo otwarcie katalogu (co zakłada pierwotny rządowy projekt) wywoła wątpliwości praktyczne.
– Lepszym rozwiązaniem byłoby pozostawienie obecnie obowiązujących przepisów w tym względzie i wprowadzenie kontroli legalności sporu – wskazuje prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.