Trwają prace legislacyjne zmierzające do dostosowania polskich przepisów, w tym o umowach o pracę na okres próbny, do aktualnych standardów europejskich nakreślonych m.in. przez dyrektywę 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej. Termin na jej wdrożenie upłynął 1 sierpnia.