Tylko część uprawnionych składa wniosek o dodatek energetyczny. Zniechęcają ich do tego niska kwota świadczenia i ryzyko utraty innych zasiłków
Tylko 22,5 mln zł z zarezerwowanych 114,8 mln zł wydał w 2014 r. budżet państwa na wypłatę dodatków energetycznych dla osób o najniższych dochodach. Gminy informują, że wprawdzie po zniesieniu opłaty skarbowej od złożonego wniosku rośnie liczba osób pobierających to świadczenie, ale zainteresowanie nim jest nadal mniejsze, niż się spodziewano.

Tylko z umową