Połowa pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach z przewagą kapitału polskiego nie zarabiała więcej niż 3 600 PLN brutto miesięcznie. Firmy krajowe płaciły przeciętnie o około 40 proc. mniej niż firmy z przewagą kapitału zagranicznego, w których połowa pracowników zarabiała poniżej 5 833 PLN brutto miesięcznie.
Wynagrodzenia całkowite w firmach o różnym pochodzeniu kapitału / Inne

Mediana wynagrodzeń zarówno w firmach z przewagą kapitału zagranicznego, jak i z kapitałem polskim była znacząco niższa niż średnia.

Oznacza to, że większość pracowników zarabiała poniżej średniej.

Mediana wynagrodzeń w poszczególnych województwach w firmach z różnym pochodzeniem kapitału / Inne

Niezależnie od województwa firmy zagraniczne płacą więcej. Nie jest zaskoczeniem fakt, że najwyższe pensje w 2014 roku otrzymywali pracownicy przedsiębiorstw z przewagą kapitału zagranicznego w województwie mazowieckim.

Powyżej mediany wynagrodzeń, które oferowały firmy zagraniczne, znalazły się pensje pracowników w małopolskim, pomorskim i dolnośląskim.

Autor: Sylwia Radzięta, Sedlak & Sedlak