Ustawa określi wymagania, które będzie musiała spełniać taka osoba. Wpis na listę ekspertów nie będzie już zależał od partnerów społecznych. Takie zmiany dotyczące mediacji przewiduje rządowy projekt ustawy o sporach zbiorowych.
Związkowcy i pracodawcy przygotowują obecnie stanowiska w sprawie tych propozycji, ale już na wstępnym etapie konsultacji zwracają uwagę na wątpliwości, które zmiany mogą wywołać.
Przypomnijmy, że mediacje następują w sytuacji, gdy rokowania między stronami sporu zbiorowego (pracodawcą i związkami) zakończą się fiaskiem. Jeśli jednak projektowane przepisy wejdą w życie, to w rokowaniach będzie mógł brać udział także mediator z listy prowadzonej przez ministra ds. pracy (jeżeli firma i związki zdecydują się na to, czyli na mediację prewencyjną).